Přidat

dům 2 - Autorizace

Pro změnu je nutné ověření, zda byl dům nahrán vámi: